slider

Aktualne ogłoszenia


13 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Uczelnie coraz bardziej dostępne - nr naboru: FERS.03.01-IP.08-001/24 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

(więcej)