slider

Aktualne ogłoszenia


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych – nr naboru FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

(więcej)