slider

Dostępność


Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.ansleszno.pl

Deklaracja dostępności Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

https://www.ansleszno.pl/Deklaracja_Dostepnosci,63506.html

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Natalia Szymanowska
E-mail: dostepnosc@ansleszno.pl
Telefon: 65 529 60 74

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

____________________________________________________________________________________________________

Informacje o uczelni w języku migowym:

https://www.ansleszno.pl/Informacje_o_uczelni_w_jezyku_migowym,63816.html

Informacje o ANS w Lesznie w tekście łatwym do czytania - ETR

https://www.ansleszno.pl/Informacje_o_ANS_w_Lesznie_w_tekscie_latwym_do_czytania_-_ETR,63505.html

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Natalia Szymanowska
Data wytworzenia 2023-11-28
Opublikował w BIP Cyprian Kostrakiewicz
Data opublikowania 2023-11-28 13:38:36
Ostatnio zaktualizował Cyprian Kostrakiewicz
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-28 14:02:29
Liczba wyświetleń 124
Historia zmian ZOBACZ