slider

Archiwum


06 lutego 2024

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych – nr naboru FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

(więcej)

OGŁOSZENIE KONKURSOWE NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ z dnia 24.05.2021

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko technika symulacji medycznej.

(więcej)
15 września 2020

NABÓR INSTYTUCJI z dnia 15.09.2020

Nabór instytucji do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla studentów służących nabyciu kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych

(więcej)