slider

Aktualne zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
589676-N-2020 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami komputerowymi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz jego uruchomienie 25 września 2020 zakończone
578407-N-2020 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami komputerowymi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz jego uruchomienie 27 sierpnia 2020 zakończone
564434-N-2020 Usługi ochrony osób i mienia dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 21 lipca 2020 zakończone
K-GT-43-231-2/U/2020 Dostawa materiałów drukowanych dla Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ w Lesznie 07 lipca 2020 zakończone
557800-N-2020 Świadczenie usług szkoleniowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” 03 lipca 2020 zakończone
534969-N-2020 Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę pomieszczeń budynku Biblioteki Uczelnianej przy ul. Opalińskich 1 (II piętro) na pomieszczenia dydaktyczne Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 28 kwietnia 2020 zakończone
534618-N-2020 Dostawa, montaż i uruchomienie monitorów komputerowych 27 kwietnia 2020 zakończone
K-GT-43-231-3/D/2020 Wykonanie i dostawa druku oraz oprawy introligatorskiej 04 marca 2020 zakończone
518952-N-2020 Dostawa, montaż i uruchomienie monitorów komputerowych 03 marca 2020 zakończone