slider

Udostępnienie informacji publicznej


Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez ANS w Lesznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej następuje na pisemny wniosek.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej formularz aktywny - pobierz

 

_______________________________________________________________________________________________________________
Pouczenie:

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują szczególnej formy wniosku, nie wprowadzają formularzy lub ich wzorów.

Zamieszczony tutaj wniosek ma charakter nieobowiązkowy dla wnioskodawcy, jego wypełnienie usprawni proces udzielania odpowiedzi.

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub pocztą tradycyjną na adres ANS w Lesznie.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Natalia Szymanowska
Data wytworzenia 2024-04-03
Opublikował w BIP Cyprian Kostrakiewicz
Data opublikowania 2024-04-03 15:10:40
Ostatnio zaktualizował Cyprian Kostrakiewicz
Data ostatniej aktualizacji 2024-04-05 14:30:43
Liczba wyświetleń 203
Historia zmian ZOBACZ