slider

Dokumenty


 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - pobierz
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie przekształceń w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Lesznie - pobierz
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych - utworzenie Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 4. Statut Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 5. Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 6. Regulamin Studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (obowiązuje od roku akademickiego 2023/2024) - pobierz
 7. Misja Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 8. Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 9. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 10. Regulamin pracy - pobierz
 11. Uchwała nr 36-2022 w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów - pobierz
 12. Dyplom Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie - opis zabezpieczeń - pobierz
 13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2010 - pobierz
 14. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011 - pobierz
 15. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012 - pobierz
 16. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013 - pobierz
 17. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014 - pobierz
 18. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015 - pobierz
 19. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016 - pobierz
 20. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017 - pobierz
 21. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018 - pobierz
 22. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019 - pobierz
 23. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020 - pobierz
 24. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021 - pobierz
 25. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2022 - pobierz
 26. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2023 - pobierz
 27. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - pobierz
 28. Uchwała nr 1/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. - pobierz
 29. Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych na działalność Zarządu Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wraz z rozliczeniem za rok 2022 - pobierz
 30. Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą i Statutem PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz
 31. Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych na działalność Zarządu Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wraz z rozliczeniem za rok 2023 - pobierz

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2020-01-24 13:02:07
Ostatnio zaktualizował Hubert Skałuba
Data ostatniej aktualizacji 2024-04-15 13:35:16
Liczba wyświetleń 5098
Historia zmian ZOBACZ