slider

Rok 2014 - II półrocze


Wykaz Zarządzeń Rektora za II półrocze 2014 r.

 1. Zarządzenie nr 29/2014 Rektora z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 2. Zarządzenie nr 30/2014 Rektora z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 3. Zarządzenie nr 31/2014 Rektora z dnia 19 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych; których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto
 4. Zarządzenie nr 32/2014 Rektora z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustanowienia okresów rozliczania godzin ponadwymiarowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 5. Zarządzenie nr 33/2014 Rektora z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 6. Zarządzenie nr 34/2014 Rektora z dnia 27 października 2014 r. w sprawie monitoringu i procedury windykacji należności z tytułu opłat za studia lub usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 7. Zarządzenie nr 35/2014 Rektora z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji alarmowej – Zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”
 8. Zarządzenie nr 36/2014 Rektora z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Zarządzenie nr 37/2014 Rektora z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i norm ustalania przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wykaz Uchwał Senatu za II półrocze 2014 r.

 1. Uchwała nr 31/2014 z dnia 25 września 2014 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie umowy o współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. Iwana Puluja (TNTU) ul. Ruska 56, 46001 Ternopil, Ukraina
 2. Uchwała nr 32/2014 Senatu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2013/2014 do przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Uchwała nr 33/2014 Senatu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunkach studiów LOGISTYKA oraz EUROPEISTYKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie od roku akademickiego 2014/2015
 4. Uchwała nr 34/2014 Senatu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów
 5. Uchwała nr 35/2014 Senatu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 6. Uchwała nr 36/2014 Senatu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i kursów
 7. Uchwała nr 37/2014 Senatu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – Raportu ewaluacji jakości kształcenia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014
 8. Uchwała nr 38/2014 Senatu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 9. Uchwała nr 39/2014 Senatu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia kursów

Wykaz Stanowisk Senatu za II półrocze 2014 r.

 1. Stanowisko nr 4/2014 Senatu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany stanowisk i zatrudniania nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2014/2015
 2. Stanowisko nr 5/2014 Senatu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe
 3. Stanowisko nr 6/2014 Senatu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zatrudnienia i zmiany stanowisk nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2014/2015
 4. Stanowisko nr 7/2014 Senatu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich od roku akademickiego 2014/2015

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-18
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2019-12-18 09:07:04
Ostatnio zaktualizował Damian Kędziora
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 12:54:56
Liczba wyświetleń 345
Historia zmian ZOBACZ