slider

Rok 2020


Wykaz Zarządzeń
za I półrocze 2020 r.

1. Zarządzenie nr 1/2020 Rektora z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania na stanowisku profesora uczelni nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

2. Zarządzenie nr 2/2020 Rektora z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na stanowisko profesora uczelni z grona osób posiadających stopień naukowy doktora

3. Zarządzenie nr 3/2020 Rektora z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2020/2021

4. Zarządzenie nr 4/2020 Rektora z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

5. Zarządzenie nr 5/2020 Rektora z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

6. Zarządzenie nr 6/2020 Rektora z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

7. Zarządzenie nr 7/2020 Rektora z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

8. Zarządzenie nr 8/2020 Rektora z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2020 r.

9. Zarządzenie nr 9/2020 Rektora z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „mechatronika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

10. Zarządzenie nr 10/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

11. Zarządzenie nr 11/2020 Rektora z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

12. Zarządzenie nr 12/2020 Rektora z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

13. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

14. Zarządzenie nr 14/2020 Rektora z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2020 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

15. Zarządzenie nr 15/2020 Rektora z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 27.02.2020 r. dot. oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w 2020 r.

16. Zarządzenie nr 16/2020 Rektora z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

17. Zarządzenie nr 17/2020 Rektora z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłat studentów za miejsce w Domu Studenckim „Komenik” w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych od 12 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w
Lesznie

18. Zarządzenie nr 18/2020 Rektora z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie egzaminów dyplomowych w formie wideokonferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

19. Zarządzenie nr 19/2020 Rektora z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2020 z dnia 12.03.2020 r. Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zmienionego zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

20. Zarządzenie nr 20/2020 Rektora z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2020 z dnia 12.03.2020 r. Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zmienionego zarządzeniami: nr 14/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz 19/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

21. Zarządzenie nr 21/2020 Rektora z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem kadry uczelni do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

22. Zarządzenie nr 22/2020 Rektora z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

23. Zarządzenie nr 23/2020 Rektora z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2020 z dnia 12.03.2020 r. Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w sprawie funkcjonowania Uczelni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zmienionego zarządzeniami: nr 14/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz 19/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. oraz 20/2020 z dnia 15.04.2020 r.

24. Zarządzenie nr 24/2020 Rektora z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w ramach realizacji projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

25. Zarządzenie nr 25/2020 Rektora z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

26. Zarządzenie nr 26/2020 Rektora z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2020 Senatu z dnia 30.01.2020 r. oraz zatwierdzenia programu studiów na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021

27. Zarządzenie nr 27/2020 Rektora z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 z dnia 5.05.2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

28. Zarządzenie nr 28/2020 Rektora z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 1 do 30 czerwca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

29. Zarządzenie nr 29/2020 Rektora z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie działania w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

30. Zarządzenie nr 30/2020 Rektora z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Wytycznych dla nauczycieli/ opiekunów i studentów kierunków: pielęgniarstwo oraz fizjoterapia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczestniczących w zajęciach praktycznych i/ lub praktykach zawodowych w placówkach ochrony zdrowia, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w roku akademickim 2019/2020

31. Zarządzenie nr 31/2020 Rektora z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 13 czerwca 2019 r. dotyczącej zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

32. Zarządzenie nr 32/2020 Rektora z dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych dla postępowania związanego z przyjęciem na studia na rok akademicki 2020/2021 oraz szczegółowego planu rekrutacji

33. Zarządzenie nr 33/2020 Rektora z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

34. Zarządzenie nr 34/2020 Rektora z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem kadry uczelni do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19


Wykaz Uchwał Senatu
za I półrocze 2020 r.

1. Uchwała nr 1/2020 Senatu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie dla przeprowadzenia wyborów rektora, członków senatu i członków kolegium elektorów Uczelni na kadencję 2020-2024

2. Uchwała nr 2/2020 Senatu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

3. Uchwała nr 3/2020 Senatu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021

4. Uchwała nr 4/2020 Senatu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącego utworzenia kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

5. Uchwała nr 5/2020 Senatu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kursów w roku akademickim 2019/2020

6. Uchwala nr 6/2020 Senatu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz ustalenia terminarza działań związanych z wyborem rektora, senatu oraz kolegium elektorów

7. Uchwała nr 7/2020 Senatu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2020 z dnia 27.02.2020 r. dot. uchwalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz ustalenia terminarza działań związanych z wyborem rektora, senatu oraz kolegium elektorów

8. Uchwała nr 8/2020 Senatu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. Janusza Poły na funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024


Wykaz Zarządzeń
za II półrocze 2020 r.

1. Zarządzenie nr 35/2020 Rektora z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów związanych z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II) nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

2. Zarządzenie nr 36/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego od roku akademickiego 2020/2021

3. Zarządzenie nr 37/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety ewaluacji zajęć dydaktycznych oraz sprawozdania z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego od roku akademickiego 2020/2021

4. Zarządzenie nr 38/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. dot. działania w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5. Zarządzenie nr 39/2020 Rektora z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bibliotece Uczelnianej

6. Zarządzenie nr 40/2020 Rektora z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

7. Zarządzenie nr 41/2020 Rektora z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe wykonywane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021

8. Zarządzenie nr 42/2020 Rektora z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2020-2021

9. Zarządzenie nr 43/2020 Rektora z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2019 Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie dot. organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

10. Zarządzenie nr 44/2020 Rektora z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wzoru Karty opisu przedmiotu

11. Zarządzenie nr 45/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wymiany suplementów do dyplomu dla absolwentów kierunku Filologia studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym kończącym w roku akademickim 2018/2019 oraz wymiany zaświadczeń kursu kwalifikacyjnego dającego uprawnienia do nauczania języka obcego studentom filologii angielskiej/niemieckiej/hiszpańskiej zgodnie z programem studiów filologicznych I stopnia wydanym w roku akademickim 2018/2019

12. Zarządzenie nr 46/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozmiarów kształcenia na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach: fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2020/2021

13. Zarządzenie nr 47/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu z dnia 13.06.2019 r. nr 20/2019 dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Wychowanie fizyczne, a także na jednolite studia magisterskie na kierunkach: Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

14. Zarządzenie nr 48/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Roku Akademickiego 2020/2021

15. Zarządzenie nr 49/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

16. Zarządzenie nr 50/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2020/2021

17. Zarządzenie nr 51/2020 Rektora z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

18. Zarządzenie nr 52/2020 Rektora z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji organizacji pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”

19. Zarządzenie nr 53/2020 Rektora z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2013 Rektora z dnia 18 grudnia 2013 r. dot. ustalenia zasad dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie ujęte w Regulaminie egzaminu dyplomowego dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo

20. Zarządzenie nr 54/2020 Rektora z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przydzielenia do realizacji zadań operacyjnych określonych w Planie Obywatelskim Funkcjonowania PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

21. Zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

22. Zarządzenie nr 56/2020 Rektora z dnia 15 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

23. Zarządzenie nr 57/2020 Rektora z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 40/2020 z dnia 3.07.2020 dot. określenia liczebności na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

24. Zarządzenie nr 58/2020 Rektora z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem stymulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej

25. Zarządzenie nr 59/2020 Rektora z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na stanowisko profesora uczelni z grona osób posiadających stopień naukowy doktora

26. Zarządzenie nr 60/2020 Rektora z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia obowiązków prorektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

27. Zarządzenie nr 61/2020 Rektora z dnia 22 września 2020 r. w sprawie trybu i zasad indywidualnej organizacji studiów (IOS) i indywidualnego planu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

28. Zarządzenie nr 62/2020 Rektora z dnia 22 września 2020 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2020/2021

29. Zarządzenie nr 63/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. w sprawie działalności wydawniczej

30. Zarządzenie nr 64/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań związanych z naborem uczestników projektu – studentów PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie – do udziału w zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem stymulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej

31. Zarządzenie nr 65/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego przez Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

32. Zarządzenie nr 66/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

33. Zarządzenie nr 67/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad postępowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

34. Zarządzenie nr 68/2020 Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2020 Rektora dot. utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (edycja II), nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

35. Zarządzenie nr 69/2020 Rektora z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

36. Zarządzenie nr 70/2020 Rektora z dnia 26 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

37. Zarządzenie nr 71/2020 Rektora z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

38. Zarządzenie nr 72/2020 Rektora z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

39. Zarządzenie nr 73/2020 Rektora z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

40. Zarządzenie nr 74/2020 Rektora z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024

41. Zarządzenie nr 75/2020 Rektora z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

42. Zarządzenie nr 76/2020 Rektora z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

43. Zarządzenie nr 77/2020 Rektora z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

44. Zarządzenie nr 78/2020 Rektora z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024

45. Zarządzenie nr 79/2020 Rektora z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

46. Zarządzenie nr 80/2020 Rektora z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „lingwista w turystyce międzynarodowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

47. Zarządzenie nr 81/2020 Rektora z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2020 z dnia 26 października 2020 r. dot. funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w okresie od 27 października 2020 r., do odwołania, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2


Wykaz Uchwał Senatu
za II półrocze 2020 r.

1. Uchwała nr 9/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń Rektora: nr 26/2020 z dnia 20.05.2020 r., nr 31/2020 z dnia 26.06.2020 r. oraz nr 47/2020 z dnia 5.08.2020 r.

2. Uchwała nr 10/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

3. Uchwała nr 11/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Mechatronika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

4. Uchwała nr 12/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

5. Uchwała nr 13/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Informatyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

6. Uchwała nr 14/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

7. Uchwała nr 15/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Filologia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

8. Uchwała nr 16/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

9. Uchwała nr 17/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

10. Uchwała nr 18/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

11. Uchwała nr 19/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Fizjoterapia, studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

12. Uchwała nr 20/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

13. Uchwała nr 21/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

14. Uchwała nr 22/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Logistyka, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

15. Uchwała nr 23/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

16. Uchwała nr 24/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

17. Uchwała nr 25/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Administracja, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

18. Uchwała nr 26/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

19. Uchwała nr 27/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

20. Uchwała nr 28/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

21. Uchwała nr 29/2020 Senatu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu wyboru, terminów zgłaszania kandydatów oraz wynagradzania Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2021-2024

22. Uchwała nr 30/2020 Senatu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo na lata 2020-2022 realizowanego w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

23. Uchwała nr 31/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2021-2024

24. Uchwała nr 32/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie za rok akademicki 2019/2020

25. Uchwała nr 33/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2021-2024

26. Uchwała nr 34/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Uczelni

27. Uchwała nr 35/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

28. Uchwała nr 36/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu studiów na kierunku: Lingwistyka w turystyce międzynarodowej, studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym, dla rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

29. Uchwała nr 37/2020 Senatu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dwóch reprezentantów, nauczycieli akademickich oraz jednego reprezentanta pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych na okres kadencji 2020-2024


Wykaz Stanowisk Senatu
za II półrocze 2020 r.

1. Stanowisko nr 1/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego na stanowiska profesorów Uczelni

2. Stanowisko nr 2/2020 Senatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na funkcje kierownicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-07-06
Opublikował w BIP Aleksander Klabik
Data opublikowania 2020-07-06 10:24:22
Ostatnio zaktualizował Cyprian Kostrakiewicz
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-10 10:21:14
Liczba wyświetleń 696
Historia zmian ZOBACZ